Hvad er VUC Storstrøm?

VUC Storstrøm er et stort og moderne uddannelsescenter for unge og voksne.

Vi er Regions Sjællands største udbyder af hf – herunder både 2 årig og enkeltfag, desuden tilbydes:

  • almen voksenuddannelse (AVU)
  • forberedende voksenundervisning (FVU)
  • ordblindeundervisning

Vi lægger vægt på udvikling og anvendelse af den mest moderne teknologi. Vi anvender virtuelle læringsmiljøer i vores uddannelser, bl.a. Global Classroom, som er Europas mest avancerede videokonferencesystem til undervisning, hvor kursisterne kan følge undervisningen f.eks. fra eget hjem. Vores kursister arbejder med internationalt perspektiv og teknologi, der giver dem mulighed for at deltage i internationale netværk. Læringsmiljøet er digitaliseret og de studerende er med i udviklingen af nye undervisningsformer, f.eks. udvikling og anvendelse af spil.

Ud over den ordinære undervisning tilrettelægger VUC Erhverv opkvalificerende kurser for ansatte i en lang række private og offentlige virksomheder.

VUC Storstrøm tilbyder kompetencegivende undervisning på alle niveauer fra grundlæggende undervisning i dansk og matematik til højeste gymnasiale niveau.

VUC Storstrøm har hvert år ca. 5000 studerende.

VUC Storstrøm tilbyder undervisning fra 6 byer fordelt på hele Sydsjælland og Lolland-Falster: Faxe, Maribo, Nakskov, Nykøbing, Næstved og Vordingborg.

VUC Storstrøm har ca. 220 medarbejdere for på både pædagogisk og administrativt personale.

 

 

VUC Storstrøms organisationsplan

 

 

Hvem er VUC Storstrøms kursister?


VUC Storstrøm er kendetegnet ved at have en meget bred sammensætning af kursister. Gennemsnitsalderen for vores kursister er 27 år. På den 2-årige HF er kursisterne typisk yngre, hvorimod gennemsnitsalderen ligger højere på OBU-undervisningen.

For mange er VUC Storstrøm det sted, hvor de afslutter en grunduddannelse og bygger fundamentet for et videre uddannelsesforløb. For andre fungerer VUC Storstrøms uddannelsestilbud som efteruddannelse i form af supplering og opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet.

Endelig vælger flere og flere, især de helt unge, VUC Storstrøm som et alternativ til ungdomsuddannelserne på gymnasierne og handelsskolerne, fordi de vil have noget andet, end det disse uddannelsesinstitutioner kan tilbyde dem.

Det er derfor VUC Storstrøms opgave hele tiden at sikre et bredt og kompetent uddannelsestilbud, som kan matche de krav omverdenen stiller til os.

Medarbejderhåndbog - Klik her