Velkommen til VUC Erhverv.

VUC Erhverv -målrettede uddannelsestilbud til virksomheder

VUC Storstrøm arbejder med målrettede uddannelsestilbud til virksomheder.

Vi tilbyder:

      kurser i forbindelse med produktionsnedgang, rotation, ændringer i virksomheden

      opkvalificering af medarbejdere

      medarbejderudvikling

Konsulenterne Jette Bakkedal og Jette Ahrendt Christensen står gerne til rådighed ved spørgsmål om løntabsgodtgørelse i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse i arbejdstiden.

VUC Storstrøm har erfaring med undervisning af voksne på virksomheder og er kendt for fleksible tilrettelæggelser. 

Vi tilrettelægger uddannelsestilbud med udgangspunkt i virksomhedens behov. Undervisningen kan ske på virksomheden eller hos os, i korte eller længere perioder, dag eller aften. Vi tilbyder ligeledes fjernundervisning, så undervisningen – helt eller delvis – kan foregå ”hjemmefra” (på virksomheden).

Vejledning

Vi tilbyder kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Vi er altid parate til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.

 

 

Jette Bakkedal

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf. 40 87 15 05
jba@vucstor.dk

Faxe, Næstved, Stevns
og Vordingborg kommune

 

Jette Ahrendt Christensen

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf. 29 26 71 78
jec@vucstor.dk

Guldborgsund og
Lolland kommune