VUC Storstrøms bestyrelse

 

 

 

Direktør Per Skovgård Andersen

er udpeget af erhvervsskolerne

Borgmester John Brædder,
Guldborgsund Kommune

er udpeget af kommunerne
Regionsrådsmedlem Ole Marqweis er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland
Uddannelseschef Stina Løvgreen Møllenbach er udpeget af University College Sjælland
Direktør Kirsten Jacobsen, Faxe kommune er udpeget af Børne- og kulturchefforeningen
Direktør Michael Bang, erhvervsskolen CELF er udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen
Chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen
Jan Hendeliowitz
er udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen
Michelle Simone Polenz medarbejderrepræsentant med stemmeret
Jette Bakkedal medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Anders Wenzell udpeget af kursistrådet med stemmeret

Kursist Ken Møller

udpeget af kursistrådet uden stemmeret

Adm. direktør Niels Henriksen

 

Ressourcedirektør Ib V. Pedersen

 

 

 
 Dato    
 31-marts 2016 Dagsorden
Bilag
 

15.december 2015

Dagorden
Bilag 1
Bilag 2-4

Referat

5. oktober 2015

Dagsorden
Bilag

Referat

24. juni 2015

Dagsorden

Referat

17. marts 2015

Dagsorden

Referat

Forretningsorden for VUC Storstrøms bestyrelse

Vedtægt for VUC Storstrøm 14.12 2012

Godkendelse af vedvægt

 

 

OBS! Filerne "Dagsorden" er meget store, så hvis du har problemer med at downloade dem, kan du højreklikke på linket og vælge "Gem destinationen som..." og gemme filen på din egen computer.